C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

Работно време

  •  ПРИЕМЕН ДЕН

 ПРИЕМЕН ДЕН

 на административния ръководител -
председателя на Районен съд Монтана
ВСЕКИ  ПЪРВИ ПЕТЪК НА МЕСЕЦА
ВСЕКИ  ПОНЕДЕЛНИК
от 10.00 часа  до 12.00 часа

Анелия Цекова

Заместник-председател - съдия в гражданско отделение

Десислава Цветкова

Председател - съдия в наказателно отделение

Магистрати

Вакантна длъжност.

Съдия

Вакантна длъжност..

Съдия

Вакантна длъжност...

Съдия

Вакантна длъжност....

Съдия

Валя Младенова

Съдия в гражданско отделение

Елеонора Филипова

Съдия в гражданско отделение

Калин Иванов

Съдия в гражданско отделение

Красимир Семов

Съдия в наказателно отделение

Румяна Михайлова

Съдия в наказателно отделение

Съдебно-изпълнителна служба

Работно време

  • Работното време в Деловодството е от 08.30 до 17.00 часа без прекъсване.

Съдебно –изпълнителната служба при Районен съд-Монтана се намира в Сградата на Гражданското отделение на РС-Монтана на ул „Граф Игнатиев” № 4.

Регистрирането на внасяни книжа в Деловодството на СИС-Монтана , става по всяко време в рамките на работния ден .
В Съдебно-изпълнителната служба при Районен съд-Монтана , се образуват изпълнителни производства –изпълнителни дела, на основание законовите разпоредби на ГПК И ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ТИТУЛИ ПРЕДСТАВЕНИ САМО В ОРИГИНАЛ , издадени по влезли в законна сила актове на съд или друг държавен орган , подлежащи на изпълнение от съдебният изпълнител.

Държавните съдебни изпълнители не дават правни консултации по изпълнителните дела.Всички свои искания страните заявяват в писмен вид по делото , по които Съдебния изпълнител се произнася своевременно писменно, и уведомява страната според правилата в Гражданския Процесуален Кодекс за връчване на съобщения и книжа .

На основание чл.112 ал 2 от Правилника за Администрация в съдилищата - По всеки акт, подлежащ на съдебно изпълнение, се образува отделно изпълнително дело.
(3) Представените след образуване на делото изпълнителни листове за изменение размера на главното или за акцесорно вземане между същите страни се присъединяват към същото дело.
При образуване на изпълнително дело се внасят дължимите авансови държавни такси съгласно Тарифата за Държавните такси по ГПК, освен ,в случаите , в които не се дължат от взискателите авансово/дела за присъдена издръжка на деца, трудовите спорове , делата образувани от Държавните институции за събиране на публични задължения и др./
Правата за достъп до изпълнителните дела се отнасят до страните по делата и техните пълномощници.

Боянка Петрова

Деловодител

тел: 096/ 395 165

Камелия Рангелова

Държавен съдебен изпълнител

тел: 096/395 169

Леночка Георгиева

Държавен съдебен изпълнител

тел: 096/395 169

Мария Петрова

Деловодител

тел: 096/ 395 165

Съдии по вписванията

Йорданка Станимирова

Съдия по вписванията - ръководител на съдиите по вписванията

+359 96 300006

Юлияна Владимирова

Съдия по вписванията

+359 96 300006

Съдебни помощници

Даниел Псалтиров

Съдебен помощник

Административен секретар

Административен секретар

тел: 096/395160 ; 096/588066; факс: 096/300682

РЕГИСТРАТУРА

РЕГИСТРАТУРА

тел: +359 96/395173

Наказателно деловодство

Наказателно деловодство

тел: +359 96/395157; факс: +359 96/305338

Гражданско деловодство

Гражданско деловодство

тел: +359 96/395163; факс: +359 96/300182

Съдебни секретари

Съдебни секретари

тел: 096/395153; 096/395162

Архив

Архив

тел: 096/395161

Бюро за съдимост

Бюро за съдимост

тел: 096/395171

Счетоводство

Счетоводство

тел: 096/395151

Системен администратор, изпълняващ по съвместителство и функциите на "Длъжностно лице по защита на данните"

Мирослав Вълков

Системен администратор, изпълняващ по съвместителство и функциите на "Длъжностно лице по защита на данните"

гр. Монтана 3400, ул. Васил Левски № 22, ет.1

096 395172

miroslav.valkov@montana-rs.org

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация