C C C C A+ A A- X

Новини

Заповед № 235 / 20.05.2020 - на административния ръководител на РС Монтана - относно отмяна на задължителното изискване за носене на ръкавици - COVID-19

21 май 2020

З А П О В Е Д № 235 / 20.05.2020 г. На основание чл. 80, ал.1, т. 2 от ЗСВ, вр. с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 16/19.05.2020 г. за отмяна на задължителното изискване за носене на ръкавици., вр. със заповед № 221/13.05.2020 г., НАРЕЖДАМ: 1. ОТМЕНЯМ в т.1 от посочената заповед №221/13.05.2020 г. в частта относно всички влизащи в съдебната сграда да носят ръкавици. 2. Заповедта да се сведе до знанието на всички съдии и съдебни служители - за сведение и изпълнение. 3. Копие от настоящата заповед да се изпрати на АК – Монтана, РП – Монтана и ОЗ „Охрана“ Монтана. Заповедта да се публикува на интернет страницата на съда, а копие от нея да се залепи на входа на сградата на Гражданска колегия на РС - Монтана. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА: /КРАСИМИР СЕМОВ/ 3400 , гр. Монтана, ул.”Васил Левски” № 22; тел./факс:096/300682; е-mail: montana_sad@mail.bg; http://www.montana-rs.org/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация