C C C C A+ A A- X

Обявления публични продажби

Публични продажби (ДСИ)

ВАЖНО: Считано от 01.11.2013г., съгласно чл. 3, ал.5, т.1, б."o" от ЗДДС, за услугите, предоставяни от държавен съдебен изпълнител при РС Монтана, се дължи ДДС:

Всички държавни такси, съгласно ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК), приета с ПМС № 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008г., раздел II, чл.30 - чл.58а вкл., върху размера на които следва да се начислява и ДДС по ЗДДС в размер на 20%,отнасящи се до изпълнителни дела на съдебно изпълнителната служба при Районен съд Монтана съд, следва да се внасят(превеждат) по банкова сметка
с IBAN: BG09 CECB 9790 3312 4440 00, BIC: CECBBGSF
– набирателна на РС Монтана в ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

При внасяне на суми по дела в платежното нареждане, вносителите трябва изрично да посочват номера на съответното дело, за което се отнася плащането.


Публични продажби (ЧСИ)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация